Tervetuloa opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoa!

Voit opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon Kankaanpään opistossa. Tutkinto on sinua varten, jos haluat mielenkiintoisen ja haastavan työn, jossa toimit erilaisten ryhmien toiminnan ohjaajana ja haluat kehittyä alan ammattilaiseksi.

Koulutus antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Olemme mukana HUMAKin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintojen toteutuksessa yhteisöpedagogi (AMK) opinnoissa. Väyläopintojen laajuus on 60 opintopistettä, mikä vastaa HUMAKin ensimmäisen tutkintovuoden opintoja.


Työ nuorten
ja lasten kanssa
vaatii erittäin hyviä vuorovaikutus- ja suunnittelutaitoja
sekä oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

 

 

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto on
toisen asteen humanistisen ja kasvatusalan tutkinto.


Tutkinnon tavoitteena on antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin.

Mahdollisuus opiskella myös oppisopimuksella!

 

 

Kankaanpään opisto - nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Ohjaaja toimii eri ikäisten ja erilaisten ryhmien kanssa kulttuuri-, liikunta ja elämystoiminnassa.

Tämä on mielenkiintoinen ammatti, jossa vaaditaan vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kykyä oman toiminnan kehittämiseen.

Voit suorittaa tutkinnon päiväopiskeluna Kankaanpään opistossa tai opiskelemalla oppisopimuksen kautta (lähijaksot Tampereen toimipisteessä). Molemmat opiskelumuodot ovat näyttötutkintoon valmistavia koulutuksia.

Opiskele Kankaanpään opistossa nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinto

Koulutus

Koulutus antaa ammatillisen pätevyyden toimia kasvatus- ja ohjaustehtävissä moninaisissa toimintaympäristöissä - alan yrityksissä, kunnissa, järjestöissä, laitoksissa tai itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutus myös mahdollistaa jatko-opinnot ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen humanistisille, kasvatustieteellisille tai yhteiskuntatieteellisille aloille.

Kankaanpään opisto - nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinnon kustannukset

Kustannukset

Koulutus on opiskelijoille maksuton.

Kankaanpään opistolla on asuntola, johon voit tutustua täältä.

Opiston sivuilta voit lukea lisätietoja hakijoille.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon (näyttötutkinto) tutkintomaksu on 58€.

Pääsyvaatimukset - nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinto

Pääsyvaatimukset

Hakiessasi sinulla tulee olla suoritettuna lukion oppimäärä tai ammatillinen perustutkinto.

Tutkinnon rakenne

Koulutus sisältää monipuoliset ohjaamisen eri menetelmät, joista opiskelija valitsee omiin vahvuuksiinsa soveltuvan syventävän ohjaamisen menetelmän. Opiskelun aikana kehitetään vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja sekä yhteiskunnallista tietoutta.

Lue täältä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ammatillisen perustutkinnon tutkintoperusteet.

Opintojen sisältö - nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinto

Ohjaukseen liittyvät opinnot

 • ohjaamisen perustaidot, suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • ohjauksen menetelmätaidot
 • vapaa-aikatoiminnan suunnittelu ja ohjaus
 • oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 • nuorisotoiminta
 • erityisryhmien ohjaus
 • kunto- ja terveysliikunnan ohjaus
 • uusien ohjausmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen

Teoriaopintojen sisältö - nuorison ja vapaa-ajanohjauksen ammattitutkinto

Teoriaopinnot

 • kehityspsykologian perusteet
 • elämänkaariajattelun perusteet
 • kasvatustieteiden perusteet (kasvatusajattelu ja yhteisökasvatuksen muodot)
 • erilaisten organisaatioiden toimintaperiaatteet
 • alaan liittyvä lainsäädäntö ja normisto
 • nuoriso- ja vapaa-aika-alan yhteiskunnalliset perusteet
 • ohjaajan työhön liittyvä moniammatillinen yhteistyö ja ammattietiikka

 

kankaanpaan-opisto-nuoriso-ja-vapaa-ajan-ohjauksen-perustutkinto-paasykoe-300-188

Haastattelu

Osoite: Kankaanpään opisto,
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun.

Koulutus alkaa

Päiväopiskeluna suoritettava koulutus alkaa Kankaanpäässä 14.08.2017.

kankaanpaan-opisto-nuoriso-ja-vapaa-ajan-ohjauksen-perustutkinto-oppisopimuskoulutus-300-188

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksen kautta opiskelevat suorittavat lähijaksojen opinnot Tampereen toimipisteessä.

Tutustu paremmin oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin:
http://www.kankaanpaanopisto.fi/oppisopimus/

Hakeutuminen koulutukseen lähimmän oppisopimustoimiston tai TE-palveluiden kautta.

kankaanpaan-opisto-nuoriso-ja-vapaa-ajan-ohjauksen-perustutkinto-sora-lainsaadanto-300-188

Sora-lainsäädäntö

SORA-lainsäädännön mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen

Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §).

 

 

kankaanpaan-opisto-nuoriso-ja-vapaa-ajanohjauksen-perustutkinto-aikataulu-300-188

Lisätietoja

Kysy rohkeasti lisätietoja jos kiinnostuit koulutuksesta!

Hannele Myllymäki, koulutussuunnittelija
p. 044 7729 242
Lähetä sähköpostia!

 

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää

Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi
S-posti: kankaanpaan.opisto@kopisto.fi

Kankaanpään opisto
Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere

Katso tästä koulutuksen esittelyvideo!

Tervetuloa tutustumaan Kankaanpään opistoon!